Năm 2018, thị trường địa ốc đón nhiều chính sách tích cực

An Gia Real

Các chuyên gia bất động sản dự báo năm nay, thị trường địa ốc sẽ đón nhận những chuyển biến tích cực nhờ các cải cách hành chính cũng như các ưu đãi, các chế tài mới. Đặc biệt, thị trường bất động sản TP.HCM sẽ phát triển theo hướng bền vững hơn.

Năm 2018, thị trường địa ốc đón nhiều chính sách tích cực
Năm 2018, thị trường địa ốc đón nhiều chính sách tích cực

Về thủ tục hành chính

Dự kiến trong năm nay có thể trình Quốc hội xem xét 3 nhóm dự luật có liên quan trực tiếp đến thị trường bất động sản gồm: Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp.

Năm 2018, Nhà nước sẽ sử dụng các công cụ về thuế, công cụ về tín dụng, công cụ về quy hoạch, công cụ hành chính để điều chỉnh thị trường bất động sản nhằm mục tiêu phát triển thị trường bất động sản lành mạnh và bền vững. Và nếu các công cụ này được áp dụng thì các thủ tục hành chính sẽ thông thoáng và đơn giản hơn rất nhiều.

Đối với thị trường bất động sản TP.HCM, hệ thống các giải pháp, các chương trình để cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm thực hiện cơ chế đặc thù cho thành phố Hồ Chí Minh đang được hoàn thiện; để thực hiện chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị, chống ngập nước, chống kẹt xe, xây dựng đô thị thông minh. Như vậy, năm mới, thị trường bất động sản TP.HCM sẽ có nhiều chuyển biến tích cực.

Chung cư bắt buộc phải có hộp thư từ ngày 01/01/2018

Thông tư 30/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/17 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc lắp đặt thùng thư công cộng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung và hộp thư tập trung tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng.

Theo đó, khi xây dựng mới nhà chung cư, tòa nhà văn phòng, chủ đầu tư phải bố trí địa điểm và lắp đặt hộp thư tập trung thuận tiện cho việc phát thư, báo, tạp chí của các doanh nghiệp bưu chính và việc nhận thư, báo, tạp chí của tổ chức, cá nhân trong nhà chung cư, tòa nhà văn phòng.

Trong trường hợp nhà chung cư, tòa nhà văn phòng đã đưa vào sử dụng nhưng chưa có hộp thư tập trung, ban quản trị hoặc đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư, tòa nhà văn phòng có trách nhiệm bố trí địa điểm và tổ chức để tổ chức, cá nhân trong nhà chung cư, tòa nhà văn phòng thực hiện việc lắp đặt hộp thư tập trung…

Như vậy, đối với cư dân các chung cư, đây là một tin vui giúp đời sống của họ được tiện nghi hơn.

Bổ sung, sửa đổi quy định về thu Tiền sử dụng đất

Nghị định số 123/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về thu Tiền sử dụng đất và Nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Nếu chuyển mục đích sử dụng từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có nguồn gốc nhận chuyển nhượng đất ở của hộ gia đình, cá nhân sang đất ở để thực hiện dự án đầu tư từ ngày 1/7/2014 trở về sau, thì Tiền sử dụng đất = (Tiền sử dụng đất tính theo quy hoạch xây dựng chi tiết của dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt) – (Tiền sử dụng đất tính theo quy hoạch xây dựng chi tiết xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.)

Nếu chuyển mục đích sử dụng từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có thời hạn sử dụng ổn định lâu dài có nguồn gốc được Nhà nước giao đất có thu Tiền sử dụng đất trước ngày 1/7/2004 sang đất ở để thực hiện dự án đầu tư từ ngày 1/7/2014 trở về sau thì Tiền sử dụng đất = (Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở) – (Tiền sử dụng đất tính theo giá đất tính thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê của đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (thương mại, dịch vụ) thời hạn 70 năm tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất).


Năm 2018, thị trường địa ốc đón nhiều chính sách tích cực
Rate this post